మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖ – Recruitment in W.Godhavari

రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పరిధిలోని బ్యాక్ లాక్ పోస్టుల భర్తీకి ప్రభుత్వం..!! సఖి వన్ స్టాఫ్ recruitmt Notification – మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖ స్థానిక జిల్లా పశ్చిమ గోదావరి వారు అర్హులు..? 🔥 మంచి అవకాశం అందరూ ఉపయోగించుకోండి 🔥 💯 Genuine..👍 అర్హత : 10th, ఇంటర్ , డిగ్రీ, నర్సింగ్. Role Read More …