మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖ – Recruitment in Krishna District.

రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పరిధిలోని బ్యాక్ లాక్ పోస్టుల భర్తీకి ప్రభుత్వం..!! సఖి వన్ స్టాఫ్ recruitmt Notification – మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖ స్థానిక Krishna జిల్లా వారు అర్హులు..? 🔥 మంచి అవకాశం అందరూ ఉపయోగించుకోండి 🔥 💯 Genuine..👍 అర్హత : 10th, ఇంటర్ , డిగ్రీ, నర్సింగ్. Role : Read More …

Model Paper for APPSC/TSPSC All exams model paper in Telugu || 100 marks || State & Central Exams.

Model paper for all competitive 2019 also pdf key paper available in this model paper. Click To Download